Garis M Dan Garis N Adalah Dua Garis Yang

KlikBelajar.com – Garis M Dan Garis N Adalah Dua Garis Yang


2

Jawaban

TUGAS

Persamaan garis yang melalui titik M(1, 2) dan N(−…

Persamaan garis yang melalui titik M(1, 2) dan N(−2, 5) adalah ….

avatar

Reid Turner

Penanya1

Jawaban

TUGAS

Garis yang melalui titik 0{0, 0) dan P(a, b) berpo…

Garis yang melalui titik 0{0, 0) dan P(a, b) berpotongan tegak lurus dengan garis singgung kurva y = (1/2)x² – 3 di P( a, b) . Jika titik P berada di kuadran IV, maka nilai a + b adalah . . . A. -(11/…

avatar

Elvis Smitham

Penanya


1

Jawaban

TUGAS

dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama…

dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik perpotongan disebut? a. garis sejajar b. garis berpotongan c. garis beimpit d. garis lurus

avatar

Annabelle Lakin I

Penanya


1

Jawaban

TUGAS

Diketahui kubus ABCD .EFGH. Titik M berada di rusu…

Diketahui kubus ABCD .EFGH. Titik M berada di rusuk AD sedemikian sehingga AM : MD = 1 : 2. Titik N berada di rusuk CD sedemikian sehingga CN : ND = 1 : 2. Titik P berada di rusuk DH sedemikian sehing…

avatar

Zula Hartmann

Penanya


1

Jawaban

TUGAS

Titik A dan B bermuatan listrik berturut-turut -5 …

Titik A dan B bermuatan listrik berturut-turut -5 uc dan 20 uc. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 1 m sehingga timbul gaya coulomb F N. jika jarak a dan b diubah menjadi 1,5 m, gaya coulomb y…

avatar

Brandt Kozey

Penanya2

Jawaban

TUGAS

persamaan n garis yang sejajar dengan y=2x-3, mela…

persamaan n garis yang sejajar dengan y=2x-3, melalui titik P(2,-3) adalah…..

avatar

Claudia Harber

Penanya


2

Jawaban

TUGAS

Hasil refleksi titik m(-3,-5)terhadap garis y=xAda…

Hasil refleksi titik m(-3,-5)terhadap garis y=xAdalah

avatar

Henriette Beer

Penanya


2

Jawaban

TUGAS

Sebuah batu yang beratnya 900 n diangkat dengan tu…

Sebuah batu yang beratnya 900 n diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 m Jika lengan beban 50 cm dan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa hitunglah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanisn…

avatar

Prof. Marcel Mante II

Penanya


2

Jawaban

TUGAS

diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm titik M…

diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm titik M adalah tengah tengah BC jarak titik M ke garis EG adalah

avatar

Jacques Abshire I

Penanya

Garis M Dan Garis N Adalah Dua Garis Yang

Sumber: https://kuncijawaban.my.id/cari/soal/garis-m-dan-n-berpotongan-di-titik

Check Also

Contoh Soal Perkalian Vektor

Contoh Soal Perkalian Vektor. Web log Koma – Setelah mempelajari beberapa operasi hitung pada vektor …