Bentuk Perkalian Dari Penjumlahan 3 3 3 3 3 Adalah

KlikBelajar.com – Bentuk Perkalian Dari Penjumlahan 3 3 3 3 3 Adalah

Halo adik-adik kelas 2 sekolah dasar di manapun kalian berada. Pada tulisan kali ini saya mencoba menyajikan muatan matematika kelas 2 tema 2 yaitu Perkalian Sebagai Penjumlahan Berulang. Muatan ini terdapat pada Pembelajaran 1, 3,4 dan 6.

Untuk dapat mengerjakan operasi hitung ini tentunya diperlukan kemampuan menjumlahkan bilangan yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain dapat juga dicari atau diubah menjadi bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh soal berikut ini.

Beni memetik 7 buah jambu.

Udin memetik 7 buah jambu.

Lani juga memetik 7 buah jambu.

Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti.

Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang.

Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang?

Jawaban:

Jambu yang dipetik:

Beni = 7 buah

Udin = 7 buah

Lani = 7 buah

Jumlah jambu semuanya:

7 + 7 + 7 = 7 x 3 = 21

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 x 4 = 24

6 + 6 + 6 = 3 x 6 = 18

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8 x 1 = 8

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 6 x 9 = 54

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 9 x 5 = 45

Ayo Berlatih

Tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya!

1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil.

Masing-masing kotak berisi 9 pensil.

Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah:

Bentuk perkalian: 2 x 9

Hasilnya: 18

2. Beni membeli permen beraneka rasa.

Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen.

Jumlah permen yang dibeli Beni seluruhnya adalah:

Bentuk perkalian: 7 x 7

Hasilnya: 49

3. Beni, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mey.

Masing-masing mereka meniup 4 balon.

Jumlah balon yang sudah ditiup adalah:

Bentuk perkalian: 3 x 4

Hasilnya: 12

4. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku.

Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku.

Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah:

Bentuk perkalian: 3 x 8

Hasilnya: 24

5. Lani, Mey, Siti, dan Dayu berencana bermain boneka bersama.

Masing-masing mereka membawa 2 boneka.

Jumlah boneka seluruhnya:

Bentuk perkalian: 4 x 2

Hasilnya: 8

Pembelajaran 3

Baca :   Soal Pilihan Ganda Tentang Bulu Tangkis

Amati gambar berikut!

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu!

Ayo Berlatih

Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut!

Soal 2

5. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak.

Setiap lubang diisi 5 kerikil.

a. Tulislah kalimat matematikanya!

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 6 x 5

b. Tentukan hasilnya!

6 x 5 = 30

Pembelajaran 4

Perhatikan contoh berikut!

Contoh Soal

Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut!

Soal Perkalian

5. Beni membeli kelereng.

Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong.

 Setiap kantong berisi 7 kelereng.

a. Tulislah kalimat matematikanya!

Kalimat matematika: 4 × 7 = …

b. Tentukan hasilnya!

Hasilnya: 4 × 7 = 28

Pembelajaran 6

Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian, tentukan hasilnya!

1. 2 × 5 = 5 + 5 = 10

2. 4 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

3. 5 × 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35

4. 6 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24

5. 2 × 8 = 8 + 8 = 16

6. 7 × 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42

7. 4 × 9 = 9 + 9 + 9 + 9 = 36

8. 3 × 6 = 6 + 6 + 6 = 18

9. 5 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

10. 8 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24

Bentuk Perkalian Dari Penjumlahan 3 3 3 3 3 Adalah

Sumber: https://www.mikirbae.com/2021/08/matematika-kalas-2-perkalian-sebagai.html

Check Also

Contoh Soal Perkalian Vektor

Contoh Soal Perkalian Vektor. Web log Koma – Setelah mempelajari beberapa operasi hitung pada vektor …