Air Minum Berikut Yang Bukan Larutan Adalah

KlikBelajar.com – Air Minum Berikut Yang Bukan Larutan Adalah

 • 1.

  Di antara pernyataan berikut, yang
  tidak
  menunjukkan definisi larutan adalah ….

  • A.

   Membentuk satu fasa

  • B.

   Zat terlarut tersebar merata dalam medium pelarut

  • C.

   bersifat homogen

  • D.

   Tidak ada interaksi antar partikel pelarut dan terlarut

  • E.

   zat terlarut dapat berupa molekul atau ion

 • 2.

  Campuran berikut yang
  bukan
  larutan adalah ….

  • A.

   Sirup

  • B.

   Fanta

  • C.

   Gula pasir

  • D.

   Kuningan

  • E.

   Perunggu

 • 3.

  Air minum berikut yang
  bukan
  larutan adalah ….

  • A.

   Aqua galon

  • B.

   Aqua destilasi

  • C.

   Air teh

  • D.

   Air isi ulang

  • E.

   Air ledeng

 • 4.

  Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit kuat adalah ….

  • A.

   Gula pasir

  • B.

   Alkohol

  • C.

   Formalin

  • D.

   Cuka

  • E.

   Garam dapur

 • 5.

  Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah adalah ….

  • A.

   Gula pasir

  • B.

   Alkohol

  • C.

   Formalin

  • D.

   Cuka

  • E.

   Garam dapur

 • 6.

  Di antara zat berikut, di dalam air yang bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen adalah ….

  • A.

   MgCl2

  • B.

   NH4Cl

  • C.

   CH3COOH

  • D.

   NaOH

  • E.

   CCl4

 • 7.

  Di antara senyawa ion berikut, yang
  tidak
  dapat menghantarkan arus listrik di dalam air adalah ….

  • A.

   CO(NH2)2

  • B.

   MgCl2

  • C.

   KCl

  • D.

   Sr(NO3)2

  • E.

   CaCl2

 • 8.

  Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah adalah ….

  • A.

   HCl

  • B.

   H2SO4

  • C.

   HNO3

  • D.

   NH3

  • E.

   NaOH

 • 9.

  Spesi kimia yang menghantarkan listrik di dalam larutan KSCN adalah ….

  • A.

   ion-ion S2– dan KCN2+

  • B.

   ion-ion KS+ dan CN–

  • C.

   Ion-ion K+ dan SCN–

  • D.

   molekul KSCN dan H2O

  • E.

   Ion-ion K+ dan H2O

 • 10.

  Pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah ….

  • A.

   Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik

  • B.

   Elektrolit adalah zat yang mengandung ion-ion yang bebas bergerak

  • C.

   Elektrolit adalah zat yang dalam bentuk larutan atau leburannya dapat menghantarkan listrik

  • D.

   Elektrolit adalah zat yang mengandung elektron-elektron yang bebas bergerak

  • E.

   Elektrolit adalah zat yang mengandung molekul-molekul yang bebas bergerak

 • 11.

  Zat di bawah ini yang termasuk elektrolit senyawa kovalen dan bersifat basa adalah…………..

  • A.

   NaOH

  • B.

   CH3COOH

  • C.

   H3PO4

  • D.

   NH4OH

  • E.

   C12H22O11

 • 12.  Di bawah ini adalah hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa lautan.             Dari data di atas, pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah ….

  • A.

   1 dan 2

  • B.

   1 dan 3

  • C.

   1 dan 4

  • D.

   2 dan 4

  • E.

   3 dan 4

 • 13.

  Asam klorida  merupakan … …..ika dilarutkan ke dalam air bersifat ….

  • A.

   Senyawa ionik; non elektrolit

  • B.

   Senyawa ionik; elektrolit

  • C.

   Senyawa kovalen; non elektrolit

  • D.

   Senyawa kovalen; elektrolit

  • E.

   senyawa kovalen non polar; non elektrolit

 • 14.

  Di bawah ini, zat yang dalam lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik adalah

  • A.

   NaCl

  • B.

   C12H22O11

  • C.

   CaCl2

  • D.

   KI

  • E.

   Al2(SO4)3

 • 15.

  Pada pemeriksaan daya hantar listrik larutan berikut, pada volum yang sama, hantaran terbesar akan diberikan oleh ….

  • A.

   HCl 0,1 M

  • B.

   H2SO4 0,1 M

  • C.

   H2SO4 0,05 M

  • D.

   CH3COOH 0,1 M

  • E.

   CH3COOH 0,05 M

 • 16.

  Bahan-bahan di bawah ini tergolong larutan non elektrolit, kecuali ….

  • A.

   Alkohol

  • B.

   Air gula

  • C.

   Spiritus

  • D.

   Larutan urea

  • E.

   Air garam

 • 17.

  Dibawah ini, pernyataan yang kurang tepat untuk larutan elektrolit adalah ….

  • A.

   Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik

  • B.

   Mengandung ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas

  • C.

   Daya hantarnya tergantung pada berat molekulnya

  • D.

   Berasal dari senyawa ionik dan senyawa kovalen

  • E.

   Dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif

 • 18.

  Garam dapur dan cuka keduanya menghantarkan arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua larutan itu adalah ….

  • A.

   Bersifat asam

  • B.

   Bersifat basa

  • C.

   Bersifat netral

  • D.

   Dapat saling berinteraksi

  • E.

   Mengandung ion-ion

 • 19.

  Larutan di bawah ini yang dapat menghantarkan arus listrik adalah ….

  • A.

   Gula pasir

  • B.

   Alkohol

  • C.

   Garam dapur

  • D.

   Glukosa

  • E.

   Urea

 • 20.

  Larutan yang bukan elektrolit adalah ….

  • A.

   Soda

  • B.

   Minyak tanah

  • C.

   Cuka

  • D.

   Tawas

  • E.

   Kaporit

 • 21.

  Lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka, tetapi pada elektroda tetap terbentuk gelembung gas. Penjelasan untuk keadaan ini adalah ….

  • A.

   Cuka bukan elektrolit

  • B.

   Sedikit sekali cuka yang terionisasi

  • C.

   Cuka merupakan elektrolit kuat

  • D.

   Alat penguji elektrolit rusak

  • E.

   Gas yang terbentuk adalah cuka yang menguap

 • 22.

  Pasangan senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa ion adalah ….

  • A.

   NaCl dan KBr

  • B.

   CH4 dan NH3

  • C.

   H2O dan HBr

  • D.

   KCl dan HCl

  • E.

   SO2 dan HCl

 • 23.

  Jika zat berikut ini: NaOH, KCl, CO(NH2)2, HCl, CH3COOH dilarutkan dalam air, manakah yang tergolong elektrolit lemah ?

  • A.

   NaOH

  • B.

   KCl

  • C.

   CO(NH2)2

  • D.

   HCl

  • E.

   CH3COOH

 • 24.

  Campuran berikut yang bukan merupakan larutan adalah ………….

  • A.

   Campuran gula dengan air

  • B.

   Campuran minyak dengan air

  • C.

   Logam kuningan

  • D.

   Udara

  • E.

   Sirup

 • 25.

  Campuran antara air dan kopi bersifat sama dengan campuran antara air dan ……….

  • A.

   Gula

  • B.

   Garam

  • C.

   Sirup

  • D.

   Tanah

  • E.

   Teh

Baca :   Pasangan Unsur Yang Dapat Membentuk Ikatan Kovalen Adalah

Air Minum Berikut Yang Bukan Larutan Adalah

Sumber: https://www.proprofs.com/quiz-school/id/story.php?title=soal-remedi-larutan-elektrolit-dan-non-smapa-samarinda

Check Also

Contoh Soal Perkalian Vektor

Contoh Soal Perkalian Vektor. Web log Koma – Setelah mempelajari beberapa operasi hitung pada vektor …